Artikel

‘Warmteteam’
schakel tussen
beleid en uitvoering

Gemeentes krijgen een grote rol in de warmtetransitie; de overstap van verwarmen op aardgas naar duurzame bronnen. Bij collectieve oplossingen lijkt het erop dat de gemeente een centrale speler wordt bij de aanleg en het beheer van die warmtenetten. Het ‘warmteteam’ van AT Osborne is daarom nu al betrokken bij diverse trajecten om de omslag van beleid naar uitvoering te helpen maken. “Nog maar weinig gemeenten beseffen wat er precies op hen af gaat komen. Beleid is één, maar dan de uitvoering nog”, vertelt consultant Marko Marskamp.

Afscheid nemen van de gasgestookte cv-ketel en dan over op een warmtenet. Het klinkt simpel. “Maar dit geldt niet voor één huishouden, maar moet op grote schaal gaan plaatsvinden. Voor hele wijken. Want Nederland gaat van het gas af en een warmtenet is met name in de steden een effectieve, duurzame en betaalbare oplossing. Gemeenten hebben hierin een belangrijke rol en die wordt alleen nog maar groter als we de laatste ontwikkelingen in de wetgeving volgen”, legt Marko uit.

Regie en verantwoording

Een warmtenet is geen nieuwe techniek en in de basis een groot leidingstelsel dat warmte van bron naar afnemer brengt. Die warmte is duurzaam als het (rest)warmte is uit onder andere industrie en afvalverbranding, natuurlijke bronnen zoals meren, maar ook geothermie en afvalwater. Maar om een hele buurt aan te sluiten vergt nogal wat, verklaart Marko: “Het doel van nieuwe wetgeving is dat gemeenten de regie moeten hebben bij de ontwikkeling van warmtenetten. Gemeenten moeten hiervoor beleid en keuzes maken, bijvoorbeeld om zelf een warmtebedrijf op te richten. Bij het aanleggen, exploiteren en beheren zal een gemeente samenwerking zoeken met private partijen zoals leveranciers en warmteproducenten. En waar ligt dan uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de levering van betaalbare, betrouwbare en duurzame warmte? Van daaruit komen er ook weer juridische vragen naar boven.”

Haalbaar en betaalbaar

In het ‘warmteam’ van AT Osborne zitten strategische adviseurs, juristen en projectmanagers. Al die kennis komt van pas in warmteprojecten. Een voorbeeld is het strategietraject voor warmtebedrijf Westpoort Warmte, een 50/50 joint-venture van de gemeente Amsterdam en Vattenfall. “We hebben niet alleen de stip op de horizon gezet, maar ook concreet op papier gezet wat dit nu betekent voor de komende tien jaar en welke stappen je de komende vijf jaar moet nemen. Dat hebben we samen met de aandeelhouders gedaan in verschillende werksessies. Daarin hebben we de afwegingen voor een betaalbare, duurzame en betrouwbare warmtelevering op scherp gezet. In de sessies zijn de partijen dichter bij elkaar gekomen en is er gedeeld inzicht ontstaan in wat maatschappelijk, technisch en economisch haalbaar is.”

Nieuwe rol gemeenten

Sinds kort is het ‘warmteteam’ ook actief in Leeuwarden. “Daar wil de gemeente haar rol bepalen in het lokale warmtespeelveld en inspelen op de wijzigingen in de energiewetgeving. Wat zijn dan de mogelijke rollen? Kan de gemeente participeren in een warmtebedrijven? Wat vraagt dit van haar partners, maar ook van de organisatie zelf?”

Onafhankelijke verbinder

Laveren in een wereld tussen techniek en de menselijke kant is waar de ‘Osborners’ goed in zijn, zegt Marko. “Je moet wel wat weten van techniek. Het is leuk om je daarin te verdiepen. Maar daarnaast gaat het vaak ook om het spanningsveld tussen ambities, belangen en doelen. Als je die op één lijn kunt krijgen in de warmteketen ben je al een heel eind. Als onafhankelijke verbinder kunnen wij daarin een belangrijke rol spelen.”


Weinig gemeenten beseffen wat er op hen af gaat komen in de warmtetransitie.


Als onafhankelijk verbinder kunnen wij een belangrijke rol spelen binnen de warmteketen.

Auteurs

Marko Marskamp

Consultant
Ga terug naar Duurzame leefomgeving
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn