DUURZAME
LEEFOMGEVING

Onze samenleving gebruikt meer van de aarde dan onze planeet aankan. De gevolgen zijn duidelijk merkbaar. Stijgende temperaturen, afwisselend extreme droogte en wateroverlast, de uitputting van fossiele energiebronnen. Als wij onze omgeving leefbaar willen houden, is er slechts één conclusie mogelijk: het moet anders.

Lees verder

ONS WERK

Omgevingswet zet
veel in beweging

Binnenstedelijke transformatie
Buiksloterham

Zoektocht naar een stip op de klimaatadaptatie-horizon

Alternatieve ontwikkeling voor energietransitie

Versterking Houtribdijk –
26 kilometer tussen
Marker- en IJsselmeer

Emissieloze dijkversterking
Arnhem

Onderzoek naar niet-
routinematige projecten
Hoogheemraadschap Rijnland

Fiets-treincombinatie een volwaardig alternatief voor de auto

KLANTEN AAN HET WOORD

Wooncoörperatie De Warren

“Aanzet voor duurzame bouwtoekomst”


..
..

“Alleen met een tof initiatief dat inspireert red je het niet”
Chandar van der Zande


..
..

“Als we zo doorgaan dan zijn we in 2050 energieneutraal”
Toon Buiting, Radboud Universiteit
Radboud Universiteit

“Zoveel mogelijk van het gas los met hybride energienet”

Radboud Universiteit

“Zoveel mogelijk van het gas los met hybride energienet”


..
..

“Als we zo doorgaan dan zijn we in 2050 energieneutraal”
Toon Buiting, Radboud Universiteit
STOWA

Samen speuren naar invulling
zorgplicht voor waterschappen


..
..

“Ik had in dit proces vooral behoefte aan een partner die meezoekt naar wat er nodig is en dit dan ook helder kan formuleren.”
Robin Biemans, STOWA
STOWA

Samen speuren naar invulling
zorgplicht voor waterschappen


..
..

“Ik had in dit proces vooral behoefte aan een partner die meezoekt naar wat er nodig is en dit dan ook helder kan formuleren.”
Robin Biemans, STOWA


..
..

“Onze kennis kan in Ethiopië het verschil maken”
Rens Huisman
Waterschap Zuiderzeeland

Integraal Waterbeheer
Ethiopië

Waterschap Zuiderzeeland

Integraal Waterbeheer
Ethiopië


..
..

“Onze kennis kan in Ethiopië het verschil maken”
Rens Huisman
Beheerautoriteit Waddenzee

Luisteren en meebewegen


..
..

“Als het over natuur gaat zijn de mensen zo gepassioneerd, zo betrokken. Dat geeft een extra dimensie aan werken in zo’n organisatie.”
Christine Wijshake, Beheerautoriteit Waddenzee
Beheerautoriteit Waddenzee

Luisteren en meebewegen


..
..

“Als het over natuur gaat zijn de mensen zo gepassioneerd, zo betrokken. Dat geeft een extra dimensie aan werken in zo’n organisatie.”
Christine Wijshake, Beheerautoriteit Waddenzee
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn